12 Februari 2011

Diskusi Pengajian Melayu Siri 3

Kebayu, JPM IPG-KKB menganjurkan majlis di atas pada 20 Februari 2011 bertempat di Dewan Seminar, IPG-KKB. Tajuk, "Teori Feminisme." Panel: Encik Ruziman bin Omar. Pukul 2.00 petang.

Dijemput khususnya para pelajar PPISMP semester 2 (dari IPG-KKB dan IPG-KSM) kerana diskusi ini berkaitan dengan salah satu tajuk dalam sukatan pelajaran BM2.